Ανοίξτε ένα Πραγματικό Λογαριασμό Συναλλαγών σήμερα και αποκτήστε πρόσβαση στην υπηρεσία παροχής Δωρεάν Σημάτων Συναλλαγών τα οποία προσφέρονται από την XEMarkets σε όλους τους κατόχους πραγματικών λογαριασμών.

Η υπηρεσία σημάτων είναι 100% Δωρεάν και είναι διαθέσιμη σε όλους τους κατόχους πραγματικών λογαριασμών μέσω της Περιοχής Μελών.

Σημαντική Σημείωση! Δεν χρειάζεται να διατηρείτε λογαριασμό με θετικό υπόλοιπο ώστε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία. Παρακαλούμε απλώς να στείλετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να πιστοποιήσουμε τον λογαριασμό σας.